Ngati Tama O Taranaki -
NGĀ PANUI
Taranaki Maunga Negotiations 


Chairman's Report April 2017

TE WAI MĀORI - WAI ORA FUND http://waimaori.maori.nz/home.htm


E iri te hoe
I runga o Tokomaru
Te waka o Whata
Na Rakeiora
Na Tamaariki
I hoe mai ki uta
Huaina te whare ko Maraerotohia
I tu ki Mohakatino
 
Rested, the paddle of Tokomaru,the waka of Whata,
landed at Mohakatino by Rakeiora & Tamaariki
where stood the whare Maraerotohia.Website Builder provided by  Vistaprint